Public
Authored by tracynguyenonepiece

Da bạn gặp vấn đề về mụn và viêm lỗ chân lông

Da bạn gặp vấn đề về mụn và viêm lỗ chân lông trên cơ thể. Bạn muốn làn da của bạn trở nên sáng mịn, không bị tối và xỉn màu.

SAU 1 LIỆU TRÌNH:

Da sáng mịn, hồng hào toàn thân.
Da sạch và thông thoáng, giải quyết các vấn đề về viêm lỗ chân lông và mụn ở vùng da cơ thể.
Nhìn cơ thể tràn đầy sức sống, tinh thần sảng khoái.
Giảm tình trạng tắc nghẽn và mụn lưng.
Khách hàng được thư giãn tối đa và được chăm sóc chu đáo.
THỜI GIAN: 90 phút.

CHI PHÍ: 890.000đ /1 lần.
GIÁ GÓI: 7.120.000đ /10 lần.

Edited
64 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment