Public
Authored by tracynguyenonepiece

muốn bắt tay vào cuộc hành trình chăm sóc da trường kỳ

muốn bắt tay vào cuộc hành trình chăm sóc da trường kỳ và đầy thú vị thì bạn phải hiểu rõ về làn da của mình. Hãy xác định xem mình thuộc loại da nào trong các loại da dưới đây:

– Da thường: Da có độ ẩm vừa phải, mịn màng, lỗ chân lông nhỏ và đàn hồi tốt
– Da dầu: Toàn bộ da mặt có lớp dầu bóng bao phủ, lỗ chân lông to và kém mịn màng
– Da khô: Da có độ đàn hồi thấp, độ ẩm kém và thường bị bong tróc nếu không được cấp nước đủ
– Da hỗn hợp: Dầu ở vùng chữ T (trán, mũi, cằm) và khô ở các vùng da còn lại

https://www.stem.org.uk/user/570210
https://journals.tdl.org/icce/index.php/icce/user/viewPublicProfile/15988
http://cs.finescale.com/members/sophiajame-ky/default.aspx
https://myanimelist.net/profile/milahanashara
http://teampages.com/teams/841530-sophiajame-drew-basketball-team-website/announcements
https://www.lomography.com/homes/sophiajame/notes/1937045-cach-lam-tre-hoa-da-mat-tu-cac-nguyen-lieu-tu-nhien
http://keepingyouwell.com/user-profile/userid/24561
https://www.overclockers.com/forums/showthread.php/791318-Grinding-hs-face-with-cpu-heatspreader
http://www.hypnos.com/smf/index.php?topic=9223.msg54140
71 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment