...
 
Commits (3)
......@@ -7,11 +7,11 @@ pre: "<b>1.</b> "
Přejděte na přehled všech členů prostřednictvím položky menu Člen - > Členové
![](/images/openolitor/task1_cz_1.jpg)
![](/images/openolitor/task1_cz_1.png)
Stiskněte tlačítko "Přidat člena"
Stiskněte tlačítko *vytvořit podílníka*.
![](/images/openolitor/task1_cz_2.jpg)
![](/images/openolitor/task1_cz_2.png)
Otevře se podrobné zobrazení.
Všechna pole s červeným okrajem jsou povinná. Tlačítko "Přidat člena" zůstává neaktivní dokud nebou vyplněna všechna povinná pole.
......@@ -20,21 +20,21 @@ Všechna pole s červeným okrajem jsou povinná. Tlačítko "Přidat člena" z
Vyplňte nejprve podrobnosti kontaktu a členské podrobnosti (adresa) předtím než stisknete "Přidat člena". To vám umožní kopírovat informace (adresu a jméno) do položky "Platební detaily".
{{% /notice %}}
![](/images/openolitor/task1_cz_3.jpg)
![](/images/openolitor/task1_cz_3.png)
Po prvním uložení se objeví další detaily. Nová pole jsou: "Úkoly", "Podíly", "Faktury". Nyní přidáme členovi podíl v sekci "Podíly" a to následovně:
Po prvním uložení se objeví další detaily. Nová pole jsou: "Úkoly", "Podíly", "Faktury". Nyní přidáme členovi podíl v sekci "Podíly" a to následovně:
{{% notice note %}}
Člen může disponovat více než jednou kontaktní osobou, například rodiny či přátelé, kteří se o podíl dělí. V systému jsou zavedeni jako jeden člen, ale mohou mít více kontaktních osob.
{{% /notice %}}
![](/images/openolitor/task1_cz_4.jpg)
![](/images/openolitor/task1_cz_4.png)
K přidání podílu členovi stiskněte "nový podíl".
![](/images/openolitor/task1_cz_5.jpg)
![](/images/openolitor/task1_cz_5.png)
Na pravé straně obrazovky najdete průvodce tímto procesem. Nejprve zvolte druh podílu, po té distribuci (např. den) a následně místo (např. do kterého výdejního místa) a nakonec počáteční datum.
Na pravé straně obrazovky najdete průvodce tímto procesem. Nejprve zvolte druh podílu, po té distribuci (např. den) a následně místo (např. do kterého výdejního místa) a nakonec počáteční datum.
{{% notice note %}}
......@@ -44,8 +44,8 @@ Pokud chcete zahájit dodávky v počáteční datum, prosím zvolte jako počá
Klikněte na "vytvořit podíl" a podíl se objeví v přehledu členského profilu:
![](/images/openolitor/task1_cz_6.jpg)
![](/images/openolitor/task1_cz_6.png)
Pokud kliknete na číslo pdílu (označené žlutě na obrázku níže), objeví se detaily podílu a umožní se úpravy jako mazání, úpravy konta či druhu distribuce případně manuálního vytvoření faktury.
Pokud kliknete na číslo pdílu (označené žlutě na obrázku níže), objeví se detaily podílu a umožní se úpravy jako mazání, úpravy konta či druhu distribuce případně manuálního vytvoření faktury.
![](/images/openolitor/task1_cz_7.jpg)
![](/images/openolitor/task1_cz_7.png)
......@@ -13,7 +13,7 @@ Push the button "Create member"
![](/images/openolitor/task1_en_2.jpg)
A detailed view opens.
A detailed view opens.
All fields with a red border are mandatory fields. The button "Create member" remains inactive until all mandatory fields have been filled out.
{{% notice tip %}}
......@@ -22,10 +22,10 @@ Fill out the details of the contact details and the member details (address) fir
![](/images/openolitor/task1_en_3.jpg)
New fields will appear on the member detail overview after the member was saved the first time. The new fields are: "Tasks", "Subscriptions", "Invoices". We are going to add a Subscription share to the member in the section "Subscriptions" as follows:
New fields will appear on the member detail overview after the member was saved the first time. The new fields are: "Tasks", "Subscriptions", "Invoices". We are going to add a Subscription share to the member in the section "Subscriptions" as follows:
{{% notice note %}}
A member can have more than one contact person. For example families or friends, who share a subscription. They act as one member with one address but can have multiple contact persons.
A member can have more than one contact person. For example families or friends, who share a subscription. They act as one member with one address but can have multiple contact persons.
{{% /notice %}}
![](/images/openolitor/task1_en_4.jpg)
......@@ -34,11 +34,11 @@ To add a subscription share to the member push "new subscription".
![](/images/openolitor/task1_en_5.jpg)
On the right side of your display you will be guided through a selectino process. First chose the subscription type, then the distribution (e.g. the day) and then the type of distribution (e.g. which depot) and finally a start date.
On the right side of your display you will be guided through a selection process. First chose the subscription type, then the distribution (e.g. the day) and then the type of distribution (e.g. which depot) and finally a start date.
{{% notice note %}}
If you want to start the delivery on the day of the start day that you just selected, please select one day in advance.
If you want to start the delivery on the day of the start day that you just selected, please select one day in advance.
{{% /notice %}}
......@@ -46,6 +46,6 @@ Click on "create subscription" and the subscription will appear in the overview
![](/images/openolitor/task1_en_6.jpg)
If you click on the subscription number (marked in yellow on the picture below), the subscription details will open and allows for edits such as deleting, modify the balance, modify the tpye of distribution, create an invoice manually.
If you click on the subscription number (marked in yellow on the picture below), the subscription details will open and allows for edits such as deleting, modify the balance, modify the tpye of distribution, create an invoice manually.
![](/images/openolitor/task1_en_7.jpg)
......@@ -5,13 +5,13 @@ weight: 12
pre: "<b>2.</b> "
---
Přejděte na Nastavení - > DRuh podílu
Přejděte na Nastavení - > Druhy podílu
![](/images/openolitor/task2_cz_1.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_1.png)
Klikněte na "Vytvořit druh podílu" a objeví se nové okno:
Klikněte na "Vytvořit typ podílu" a objeví se nové okno:
![](/images/openolitor/task2_cz_2.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_2.png)
Vyplňte pole s červeným okrajem takto:
......@@ -20,11 +20,11 @@ Vyplňte pole s červeným okrajem takto:
- Cena: zvolte cenu
{{% notice note %}}
OpenOlitor aktuálně umožňuje nastavit cenu pouze pro závoz. Ne cenu za měsíc, jak bývá časté. Nicméně, je možné vložit měsíční cenu a generovat měsíční faktury s využitím též logiky. To znamená, i když vložíte cenu za závoz a vytvoříte fakturu za X závozů, můžete nahradit slovo "závoz" slovem "měsíc" bez jakéhokoliv dopadu.
Pouze pokud používáte automatickou připomínku platby to hraje roli. Předpokládáme-li, že závozy = měsíce, znamená že platíme 1 závoz/měsíc, ale dostaneme 4-5 podílů. OpenOlitor stojí na systému bilancí. Platba a doklad za 1 závoz zvýší vaši bilanci o 1. Závoz na jeden týden sníží bilanci o 1. Takže, když nastavíme, že závoz=měsíc na finančí straně tak se vše bilance bude soustavně snižovat. Dokud nezavedeme pojem "cena za měsíc" existuje jednoduché, ale neintuitivní řešení.
OpenOlitor aktuálně umožňuje nastavit cenu pouze pro závoz. Ne cenu za měsíc, jak bývá časté. Nicméně, je možné vložit měsíční cenu a generovat měsíční faktury s využitím též logiky. To znamená, i když vložíte cenu za závoz a vytvoříte fakturu za X závozů, můžete nahradit slovo "závoz" slovem "měsíc" bez jakéhokoliv dopadu.
Pouze pokud používáte automatickou připomínku platby to hraje roli. Předpokládáme-li, že závozy = měsíce, znamená že platíme 1 závoz/měsíc, ale dostaneme 4-5 podílů. OpenOlitor stojí na systému bilancí. Platba a doklad za 1 závoz zvýší vaši bilanci o 1. Závoz na jeden týden sníží bilanci o 1. Takže, když nastavíme, že závoz=měsíc na finančí straně tak se vše bilance bude soustavně snižovat. Dokud nezavedeme pojem "cena za měsíc" existuje jednoduché, ale neintuitivní řešení.
1. ignorujte bilance
2. uvažujete o ceně za závoz jako ceně za měsíc
3. nastavte "minimální stav bilance" na výrazně negativní číslo například -1000.
3. nastavte "minimální stav bilance" na výrazně negativní číslo například -1000.
{{% /notice %}}
......@@ -37,44 +37,44 @@ Klikněte na "vytvořit druh podílu"
Po uložení se objeví nová sekce: "
![](/images/openolitor/task2_cz_3.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_3.png)
Nyní musíme vygenerovat novou "Distribuci". To znamená, definovat jak bude druh podílu zavážen. V sekci plánování závozů je naplánován týdenní závoz pro každou Distribuci.
Nyní musíme vygenerovat novou "Distribuci". To znamená, definovat jak bude druh podílu zavážen. V sekci plánování závozů je naplánován týdenní závoz pro každou Distribuci.
Klikněte na plus v pravém horním rohu: ![](/images/openolitor/task2_cz_4.jpg) a a objeví se nový řádek v sekci "Distribuce:
Klikněte na plus v pravém horním rohu: ![](/images/openolitor/task2_en_4.jpg) a a objeví se nový řádek v sekci "Distribuce:
![](/images/openolitor/task2_cz_5.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_5.png)
Vyplňte pole:
Vyplňte pole:
- Označení: zvolte jakékoliv jméno
- Den závozu: zvolte den
- Odběrné místo: Přidělte jedno nebo více odběrných míst, kde mohou členové v daný den vyzvedávat podíly.
- Odběrné místo: Přidělte jedno nebo více odběrných míst, kde mohou členové v daný den vyzvedávat podíly.
Klikněte na "Uložit"
![](/images/openolitor/task2_cz_6.jpg)
![](/images/openolitor/task2_en_6.jpg)
Další krok je velmi důležitý a trochu skrytý. Pro tuto nově vytvořenou distribuci potřebujeme vytvořit "Data závozů". To znamená definovat data, kdy bude tento druh podílu zavážen. Pouze když jsou data nastavena objeví se typ podílu na obrazovce plánování závozů!
Pro vytvoření datmů, klikněte na Kód distribuce:
![](/images/openolitor/task2_cz_7.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_7.png)
Na pravé straně se objeví vyskakovací okno.
![](/images/openolitor/task2_cz_8.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_8.png)
Můžete buď zadat data ručně kliknutím na +. Nebo můžete generovat data automaticky, podle dříve definovaných četností a zvoleného data distribuce. Pro tento krok kliněte na kalkulačku:
Můžete buď zadat data ručně kliknutím na +. Nebo můžete generovat data automaticky, podle dříve definovaných četností a zvoleného data distribuce. Pro tento krok kliněte na kalkulačku:
![](/images/openolitor/task2_cz_9.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_9.png)
Zvolte dobu trvání od kdy se mají data generovat a klikněte na "generovat data závozů".
![](/images/openolitor/task2_cz_10.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_10.png)
V závislosti na tom jaké jste zvolili četnosti závozů se budou data generovat.
V závislosti na tom jaké jste zvolili četnosti závozů se budou data generovat.
![](/images/openolitor/task2_cz_11.jpg)
![](/images/openolitor/task2_cz_11.png)
Data je také potom monžné přidávat ručně.
Data je také potom monžné přidávat ručně.
......@@ -5,11 +5,11 @@ weight: 12
pre: "<b>2.</b> "
---
Go to menue item Settings - > subscription type
Go to menue item Settings - > subscription type
![](/images/openolitor/task2_en_1.jpg)
Click on "Create a subscription type". A new view opens:
Click on "Create a subscription type". A new view opens:
![](/images/openolitor/task2_en_2.jpg)
......@@ -20,11 +20,11 @@ Fill in the fields with red boardes as follows: F
- Price: Select a reference price
{{% notice note %}}
OpenOlitor currently only allows to set a price per delivery. Not a price per month as common in some initiatives. However, it is possilbe to enter the monthly price and generate monthly invoices by using the same logic. This means, even if if says you enter price per deliver and create invoices for x deliveries, we can replace "deliveries" by "months" without any impact.
OpenOlitor currently only allows to set a price per delivery. Not a price per month as common in some initiatives. However, it is possilbe to enter the monthly price and generate monthly invoices by using the same logic. This means, even if if says you enter price per deliver and create invoices for x deliveries, we can replace "deliveries" by "months" without any impact.
Only when we use the automatic payment remindes option this plays a role. Assuming deliveries = months means that we pay 1 delivery/months but get 4-5 actual boxes delivered. OpenOlitor supports the concept of balances. Paying and invoice for 1 delivery increases your balance by 1. Getting one week delivered decreases your balance by 1. So if we set delivery=months on the financial side, your balance would constantly decrease. Until we can implement the concept of "price per month", there is a simple yet unintuitive workaround.
1. ignore the concept of balance
2. think price per delivery = price per months
3. set "credit balance minimum" to a large negative number, for example -1000.
3. set "credit balance minimum" to a large negative number, for example -1000.
{{% /notice %}}
......@@ -33,23 +33,23 @@ Only when we use the automatic payment remindes option this plays a role. Assumi
- Credit balance minimum: -1000 (see comment above)
- Is planned regularly: Yes
Click on "create subscription type"
Click on *subscription type create*.
After saving a new section appears: "
![](/images/openolitor/task2_en_3.jpg)
Now we need to generate a new "Distribution". This means to define how the subscription type can be delivered. In the delivery planning section, a weekly delivery is planned for each Distribution.
Now we need to generate a new "Distribution". This means to define how the subscription type can be delivered. In the delivery planning section, a weekly delivery is planned for each Distribution.
Click on the plus sign in the right upper corner: ![](/images/openolitor/task2_en_4.jpg) and a new row appears in the section "Distribution:
![](/images/openolitor/task2_en_5.jpg)
Fill the fields as follows:
Fill the fields as follows:
- Designation: give a name you like
- Delivery day: Chose a day
- Depots: Allocate one or more depots from where your members can collect their goods on that day.
- Depots: Allocate one or more depots from where your members can collect their goods on that day.
Click on "Save"
......@@ -65,17 +65,17 @@ On the right side a window pops up.
![](/images/openolitor/task2_en_8.jpg)
You have the choice to either manually add dates by clickint on the + sign. Or you can generate dates automatically according to the previously definded delivery frequency and the chosen distribution date. To do so, click on the calculator.
You have the choice to either manually add dates by clickint on the + sign. Or you can generate dates automatically according to the previously definded delivery frequency and the chosen distribution date. To do so, click on the calculator.
Click on the calculator:
Click on the calculator:
![](/images/openolitor/task2_en_9.jpg)
Chose a duration from when until when the dates should be generated and click "generate delivery dates".
Chose a duration from when until when the dates should be generated and click "generate delivery dates".
![](/images/openolitor/task2_en_10.jpg)
Depending on how you selected your delivery frequency, weekly, biweekly or monthly dates will be generated.
Depending on how you selected your delivery frequency, weekly, biweekly or monthly dates will be generated.
![](/images/openolitor/task2_en_11.jpg)
......
......@@ -5,26 +5,25 @@ weight: 13
pre: "<b>3.</b> "
---
V menu jděte na Nastavení -> Produkty:
V menu jděte na Nastavení -> Produkty:
![](/images/openolitor/task3_cz_1.jpg)
![](/images/openolitor/task3_cz_1.png)
Klikněte na "vytvořit produkt"
![](/images/openolitor/task3_cz_2.jpg)
![](/images/openolitor/task3_cz_2.png)
![](/images/openolitor/task3_cz_3.jpg)
![](/images/openolitor/task3_cz_3.png)
Vyplňte řádky následujícími údaji:
Vyplňte řádky následujícími údaji:
- Označení:
- Označení:
- Obvyklé množství: XY
- Jednotka:
- Kategorie :
- Dodavatel:
- Jednotka:
- Kategorie :
- Dodavatel:
![](/images/openolitor/task3_cz_4.jpg)
Klikněte na uložit.
Klikněte na uložit.
![](/images/openolitor/task3_cz_5.jpg)
![](/images/openolitor/task3_en_5.jpg)