Commit 9dd85274 authored by Haraszti Anikó 's avatar Haraszti Anikó Committed by Weblate Allmende

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (183 of 183 strings)

Translation: SolidBase/SolidBase
Translate-URL: https://weblate.allmende.io/projects/solidbase/solidbase/hu/
parent 1cc54673
......@@ -3,6 +3,9 @@
"about-category": "{category} költségkategória",
"about-class": "Költségkategória leírása:",
"about-code": "Az app nyílt forráskódú szoftver <a href=\"https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html\">GNU AGPL3</a>.<br> Forrás: <a href=\"https://lab.allmende.io/solidbase/solidbase\">allmende lab</a>.",
"about-data-1": "Az app adatait a <a target=\"_blank\" href=\"https://solid.mit.edu/\">SoLiD</a> tárolja. Részletek: <a target=\"_blank\" href=\"https://lab.allmende.io/solidbase/solidbase/blob/master/README.md\">readme</a>.",
"about-data-2": "A SoLiD használatához be kell jelentkezni:<a target=\"_blank\" href=\"https://solid.inrupt.com/get-a-solid-pod\">SoLiD-POD</a>. Ebből csak kevés nyilvánosan elérhető egyenlőre. Bejelentkezés felugró ablakban, a SoLiD-POD szolgáltató jelenleg előre be van állítva. Regisztrálhat ezen SoLiD kiszolgálók bármelyikén.",
"about-data-3": "A Matomo szabad szoftverrel nyomon követjük az app használatát. Részletek: <a target=\"_blank\" href=\"https://solidbase.info/legal/imprint/\">solidbase.info imprint</a>.",
"about-funding": "A projektet az Európai Bizottság támogatta. Az kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik a Bizottság nézeteit.",
"about-solidbase": "Az app a Solid Base projekt keretében készült, az Európa Bizottság Erasmus+ Stratégiai Partnerség program támogatásával, az <a href=\"https://urgenci.net/\" target=\"_blank\">URGENCI</a>, <a href=\"http://tudatosvasarlo.hu\" target=\"_blank\">a TVE</a>, <a href=\"http://asociaceampi.cz/\" target=\"_blank\">az AMPI</a>, <a href=\"https://www.solidarische-landwirtschaft.org\" target=\"_blank\">a SOLAWI</a> és az <a href=\"http://www.agronauten.net/\" target=\"_blank\">Agronauten</a> együttműködésében. További információk a Solid Base blogon: <a href=\"https://solidbase.info\">solidbase.info</a>.",
"about-translation-p1": "Az appot a Weblate segítségével fordítottuk. Ha többet szeretne tudni arról, hogyan segíthet, kattintson a lenti címkére.",
......@@ -30,6 +33,7 @@
"april": "Április",
"august": "Augusztus",
"average": "Ez az átlaga a",
"banner-msg": "Az oldal szabad szoftvereket használ: <a target=\"_blank\" href=\"https://matomo.org\">Matomo</a>: forgalom követése és elemzése, hogy fejleszthessük az alkalmazást. Az anonimizált IP cím és cookie-k 13 hónapig tárolódnak a böngészőben. Az adatokat csak mi és a webhosting platform használja , további információ: <a target=\"_blank\" href=\"https://solidbase.info/legal/imprint/\">imprint</a>. OK gombra kattintva hozzájárul a Matomo használatához.",
"belongs": "Tartozik",
"budget": "Költségvetés",
"budget-year": "{year} év költségvetése",
......@@ -94,7 +98,7 @@
"home-intro-p2": "Az eszközzel összegyűjtheti és bemutathatja gazdaságának éves és havi <strong>költségeit</strong> a tagjai számára. Minden költséget költségkategóriába lehet sorolni, amelyekhez magyarázó szöveget is kapcsolhat. Ezek az információk jobb betekintést nyújthatnak abba, milyen költségek is kapcsolódnak a fenntartható termeléshez, és ez növeli a (potenciális) tagok hajlandóságét megfelelő tagdíj megfizetésére. Ez lehetővé teszi a költségek a pontos megértését, melyek a gazdaság az agroökológiai termelésel, a közösségépítéssel kapcsolatos és a termeléssel nem közvetlenül összefüggő költségei.ay<br>Mindemellett segít a szolidaritáson alapuló élelmiszer-közösségek koordinátorainak abban, hogy a költségvetés tervezése során ne felejtsenek el egyetlen költségkategóriát sem.",
"home-intro-p3": "Az előre elkészített költségvetés minták megkönnyítik, hogy az összes szükséges költségvetési elemet számba vegye amikor a saját vállalkozása költségvetését tervezi. Segít strukturálni a teljes gazdaság életét minden logika egységekre, <strong>tevékenységre</strong>. Akár üzletágakról van szó (kertészet, pékség, állattartás) akár termelési eljárásokról (egy tehénre eső költség stb.).",
"home-intro-p4": "Az <strong>költségvetés minták</strong> használata egyszerű, például egy új gazdaság indításakor segít észben tartani minden szüksége költségtípust és realisztikus költségekkel tervezni.",
"home-usage-p1": "A SOLIDBASE alkalmazás adatait <a href=\"https://solid.mit.edu/\">a SoLiD-on tároljuk</a>. Ahhoz, hogy használni tudja az alkalmazást, regisztrálnia kell egy nyilvános SoLiD szerveren. Jelenleg a Solid Base szervert javasoljuk pl. a <a href=\"https://ld.solidbase.info/\">ld.solidbase.info</a>-t.",
"home-usage-p1": "A SOLIDBASE alkalmazás adatait <a href=\"https://solid.mit.edu/\">a SoLiD-on tároljuk</a>. Ahhoz, hogy használni tudja az alkalmazást, regisztrálnia kell egy nyilvános SoLiD szerveren. Jelenleg a Solid közösség szerverét javasoljuk pl. a <a href=\"https://solid.community/\">solid.community</a>-t.",
"home-usage-p2": "Mint minden új alkalmazásnál, érdemes a böngészője legfrissebb verzióját használni. Mi a <a target=\"_blank\" href=\"https://www.mozilla.org/firefox/download/thanks/\">Firefox >= legfrissebb verzióját javasoljuk</a>.",
"home-usage-p3": "A regisztráció után használhatja hitelesítő adatait, és kattintson a bejelentkezés gombra a <strong>Beállítások </strong>oldalon.",
"home-usage-p4": "Bejelentkezés után használhatja az alkalmazást a <strong>Diagram</strong> oldalon.",
......@@ -149,6 +153,7 @@
"private": "Magán",
"properties": "Tulajdonságok",
"rename-exp-err": "Nem sikerült átnevezni a költségeket, mivel az azonos elnevezés már létezik.",
"review-tracker-settings": "Matomo beállítások",
"save": "Mentés",
"save-budget": "Költségvetés mentése",
"save-budget-error": "Probléma merült fel a költségvetés mentésével.",
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment